Primăria 1 Decembrie > Monitorul oficial local > Regulamente privind procedurile administrative
 • Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei Comunei 1Decembrie aprobat în anul 2022
 • Regulamentul de Organizare si Functionare al Primăriei Comunei 1Decembrie, Organigramă și Stat de Funcții adoptat de Consiliul Local  la data 31.03.2021
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Clubului Polisportiv de drept public FC 1 DECEMBRIE
 • Regulamentul de Ordine Interioară a Clubului Polisportiv 1 Decembrie
 • REGULAMENT  cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii precum și a dispozițiilor emise de Primarul Comunei 1Decembrie, județul Ilfov  -Anexa la Dispoziția Primarului Comunei 1Decembrie nr.174/14.11.2022
 • Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale Consiliului local al Comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov
 • Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat  de interes local din Comuna 1 Decembrie
 • Regulamentul privind organizarea constatatării și sancționării unor fapte ce constitue contravenții, săvârșite pe raza administrativ teritorială a comunei 1 Decembrie, județul Ilfov
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local 1Decembrie aprobat la 31.03.2021
 • Regulamentul Serviciu Iluminat Public 2021 din Comuna 1Decembrie
 • Regulamentul privind Acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, și pentru intervenție în regim de urgentă în caz de avarie la rețelele edilitare de pe raza comunei 1 Decembrie, judełul Ilfov
 • Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Comunei 1Decembrie, Județul Ilfov
 • Regulamentul cadru pentru repartizarea și închirierea locuințelor pentru romi construite prin ANL, administrarea și exploatarea acestora precum și a Graficului – calendar de lucru a Comisiei Tehnice de analiză și soluționare a cererilor de repartizare a locuințelor ANL, în vederea întocmirii  „Listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor ANL”
 • Regulamentul de Conformitate al Primăriei Comunei 1Decembrie privind protecția datelor cu caracter personal
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară organizat la nivelul Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov
 • Regulamentul serviciului de salubrizare al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov
 • Regulamentul privind desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe raza adminłstrativ-teritorială a Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov
 • Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local din Comuna 1 Decembrie
 • Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi in comuna 1 Decembrie
 • Regulamentul privind achizitia de imobile-teren