Primăria 1 Decembrie > Birouri și compartimente > Registru Agricol și Cadastru

Certificat producator

DOCUMENTE NECESARE:

  • Bl SAU CI IN ORIGINAL PENTRU TITULAR SI MEMBRII FAMILIEI CARE VOR FI ÎNSCRISI IN CERTIFICATUL DE PRODUCATOR
  • CHITANȚA PRIN CARE S-A ACHITAT TAXA PENTRU CERTIFICAT DE PRODUCATOR (80 RON PE ANUL IN CURS CONFORM CODULUI FISCAL)
  • COPIE DE PE CHITANTA CARE SA DOVEDEASCA ACHITAREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LA ZI

Mentiune: in prealabil gospodaria va fi vizitata de functionarii biroului agricol pentru verificarea culturilor pentru care se solicita eliberarea certificatului de producator.

Anexa nr. 1 pentru construcții edificate fără autorizație de construire înainte de anul 1991

DOCUMENTE NECESARE:

  • COPIE DE PE Bl (CI) SOLICITANT
  • COPIE DE PE ACTUL DE PROPRIETATE
  • CERERE TIP IN BAZA CĂREIA SE ELIBEREAZĂ ANEXA NR. 1

Deschidere de rol agricol

DOCUMENTE NECESARE:

– CERERE TIP ÎNSOȚITĂ DE ACTUL DE PROPRIETATE IN ORIGINAL SI COPIE ACTELE DE IDENTITATE ALE PROPRIETARILOR IN ORIGINAL

Înscrierea de noi membrii de familie în Registrul Agricol

DOCUMENTE NECESARE:

  • DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE DATA DE TITULARUL ROLULUI IN CARE SA SE SPECIFICE MOTIVUL ÎNSCRIERII
  • COPIE DE PE ACTUL DE IDENTITATE AL TITULARULUI SI AL PERSOANEI CARE URMEAZa SA FIE ÎNSCRISA, SAU ACTE DE STARE CIVILA (certificat naștere, certificat căsătorie)

Documente

Contact

Gheorghe Tantica:
agricol@primaria1decembrie.ro