Primăria 1 Decembrie > Birouri și compartimente > Taxe și Impozite

Serviciul Impozite si Taxe Locale, Executari Silite

Referent: Barbu Raluca

PERSOANE JURIDICE


Declarare clădiri, teren

 • declaraţie fiscala completata si stampilata cu valoarea de inventar a clădirii înregistrata in contabilitatea contribuabilului
 • act de dobândire
 • nota contabila sau balanţa de verificare -copie CUI, act constitutiv

Actele necesare pentru declararea reevaluării clădirilor

 • declaraţie cu noile valori
 • raportul de reevaluare
 • nota contabila sau balanţa de verificare

*reevaluarea unei clădiri se face din 3 in 3 ani

Acte pentru declararea autovehiculelor

 • declaraţie auto
 • carte identitate auto
 • actul de vânzare cumpărare sau factura
 • certificat fiscal de la vânzător
 • contractul de leasing- daca este cazul

Acte necesare pentru încetare auto

 • plata la zi a tuturor obligaţiilor fiscale
 • factura , certificat de distrugere
 • fisa inmatriculare

PERSOANE FIZICE


Scoatere din evidenta a mijloacelor de transport

 • fisa de inmatriculare
 • copie act instrainare(contract vânzare cumpărare, factura, adeverinţa remat) -copie act de identitate -taxele si impozitele achitate

Transfer mijloace de transport

 • cerere transfer
 • copie act de identitate
 • copie carte identitate auto

Deschidere de rol (pentru cladiri, teren)

 • declaraţie fiscala (dupa caz-pentru cladiri,teren)
 • declaraţia speciala de impunere pentru mai multe proprietăţi
 • copia act dobandire(contract vânzare cumpărare, certificat de mostenitor, act de adjudecare, titlu de proprietate, ordinul prefectului etc.)
 • copie carte de identitate proprietar

Inregistrare auto

 • fisa inmatriculare
 • act dobândire
 • carte de identitate auto
 • carte de identitate proprietar
 • certificat fiscal de la unitatea fiscala unde a figurat vânzătorul

Documente

Contact: