Primăria 1 Decembrie > Birouri și compartimente > Urbanism si Mediu

Birou Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina in Constructii, Protectia Mediului

Raportul nr.16064/26.10.2022 privind informarea şi consultarea publicului cu privire la Planul Urbanistic Zonal și a Regulamentului local aferent investiției “Schimbare Funcțiune și Reglementări din zona industrială (A) în zone de locuințe  (L), în scopul construirii de locuințe și funcțiuni complementare”, în Comuna 1Decembrie, județul Ilfov, beneficiar S.C. NAVARO RESIDENCE ESTATE S.R.L.

PUG 1 Decembrie

Hotarare privind aprobarea reactualizarii Planului Urbanistic General al comunei 1 Decembrie.

Volume PUG

        – volumul 1

        – volumul 2

        – volumul 3

Acte necesare Urbanism

Model documente 

Contact:

Mediu:

mediu@primaria1decembrie.ro

Urbanism:

urbanism@primaria1decembrie.ro