Primăria 1 Decembrie > Birouri și compartimente > Registru Agricol și Cadastru > Comisia Locală de Fond Funciar

Comisia Locală de Fond Funciar Comuna 1 Decembrie

2023

2022

Ordinul Instituției Prefectului Județului Ilfov  nr.258/21.07.2022 privind modificarea componenței Comisiei Locale de Fond Funciar 1Decembrie