Primăria 1 Decembrie > Monitorul oficial local > Alte documente > Erate

2024

2023

ERATA Nr. 6523/10.03.2023 la Anexa corespunzătoare Dispoziției nr. 59/ 03.03.2023  privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1Decembrie în ședința ordinară din data de 13.03.2023

precum și la Convocatorul și Convocarea  nr.6281/03.03.2023

ERATA nr.4806/ 26.01.2023 la Anexa corespunzătoare Dispoziției nr.12/20.01.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1Decembrie în ședința ordinară din data de 31.01.2023  și la Convocarea nr.4677/20.01.2023 transmisă consilierilor locali

2022

  • ERATA nr. 18514/20.12.2022 privind îndreptarea erorilor  materiale survenite în cadrul Procesului –verbal  nr. 18330/14.12.2022  de întrunire al Comisiei Tehnice de Analiză şi Soluţionare a Cererilor de Repartizare  a Locuinţelor Sociale pentru Romi Construite din Fonduri ANL și în  proiectul de hotărâre nr.75 din 15.12.2022 privind aprobarea listei de prioritate și a listei de repartizare a locuințelor sociale pentru romi destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin programul „Locuințe sociale pentru comunitățile de romi”, în Comuna 1Decembrie.
  • Erată nr.16670/07.11.2022
  • Erată nr.15110/06.10.2022 privind îndreptarea erorii materiale  survenite în cadrul documentației prezentate la ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei 1Decembrie, convocată de îndată în sistem de videoconferință, la data de 06.10.2022
  • Erată Nr. 14777/28.09.2022.pdf
  • ERATA nr.13419/31.08.2022 la Dispoziția Primarului Comunei 1Decembrie nr.132/28.07.2022 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public și privart al Comunei 1Decembrie , județul Ilfov , pentru anul 2022.
  • Erată nr. 11681 cu privire la mentiunile omise in cuprinsul procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 1 Decembrie din data de 21.04.2022
  • Erată nr. 11680 privind indreptarea erorilor materiale si omisiunilor survenite in H.C.L n r.19/21.04.2022 privind aprobarea regulamentului pentru achiziționarea de imobile-teren in comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov si mandatarea Primarului Comunei 1 Decembrie pentru reprezentarea Comunei 1 Decem brie si  indeplinirea formalitatilor in vederea achizitionarii de catre Comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov a u nui teren – imobil cu scopul realizarii obiectivului de investitie ,,Proiect tip –  Constructie noua si dotare cresa, in localitatea 1 Decembrie, judetul Ilfov,,