Primăria 1 Decembrie > Monitorul oficial local > Alte documente > Registru Refuzuri

Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemnea/aviza actele administrative, precum si obiectiile cu privire la legalitate, efectuate in scris