SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A POPULATIEI 1 DECEMBRIE

 

TELEFON : 021 468 7036

PROGRAM DE FUNCTIONARE

PRIMIRI ACTE / ELIBERĂRI C.I

DEPUNERI CERERI PENTRU:

*PETIȚII

*FURNIZĂRI DATE

LUNI                    09:00-13:30

08:00 – 09:00  /  13:30 – 16:30

MARTI                13:30-18:30

08:00 – 13:30

MIERCURI          09:00-13:30

08:00 – 09:00  /  13:30 – 16:30

JOI                       13:30-16:30

08:00 – 13:30

VINERI                10:00-13:00

08:00 – 10:00  /  13:00 – 14:00

 

Termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

– Termenul de eliberare a vizei de reședință – 3 zile, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.
– Termenul de eliberare a cărții de identitate provizorii – 3 zile, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.

 

 

 

 

Taxele de eliberare a carții de identitate si a carții de identitate provizorii se achita la serviciul Taxe si Impozite al Primariei 1 Decembrie.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, vă comunicăm că plata taxei de eliberare a carții de identitate (7 lei) sau a carții de identitate provizorii (1 leu), se poate face si online in contul : RO96TREZ42121180250XXXXX deschis la Trezoreria Ilfov cât si in portalul https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public

 

 

 

 

 

 

Eliberarea sau schimbarea Cărții de Identitate se efectuează în următoarele situații:

  1. Prima dată, la împlinirea vârstei de 14 ani
  2. La expirarea termenului de valabilitate sau în cazul anulării
  3. În caz de furt
  4. În cazul distrugerii sau pierderii
  5. La schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor, schimbarea sexului sau fizionomiei
  6. La modificarea numelui sau prenumelui titularului, sau prenumele părinților, data ori locul nașterii
  7. La schimbarea domiciliului din străinătate în România
  8. Eliberarea Cărții de Identitate provizorii cetățenilor Români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România
  9. Înscriere în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (flotant)

 

Documente necesare


    1. În atenția cetățenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor – click aici

    2. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani – click aici

    3. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani – click aici

  4. a) Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei – click aici

    4. b) Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate – click aici

    5. a) Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului- click aici

    5. b) Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor- click aici

    6. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior – click aici

    7. Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate – click aici

    8. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române – click aici

    9. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România – click aici

   10. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România – click aici

   11. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței – click aici

   12. Dovada adresei de domiciliu – click aici

   13. Contravaloarea actelor de identitate – click aici

    14. Dovada adresei de domiciliu/reședință – click aici

 

Informare privind eliberarea CĂRȚII ELECTRONICE DE IDENTITATE