Termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

– Termenul de eliberare a vizei de reședință – 3 zile, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.
– Termenul de eliberare a cărții de identitate provizorii – 3 zile.

Taxele de eliberare a carții de identitate si a carții de identitate provizorii se achita la serviciul Taxe si Impozite al Primariei 1 Decembrie.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, vă comunicăm că plata taxei de eliberare a carții de identitate (7 lei) sau a carții de identitate provizorii (1 leu), se poate face si online in contul : RO96TREZ42121180250XXXXX deschis la Trezoreria Ilfov cât si in portalul https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public

Eliberarea sau schimbarea Cărții de Identitate se efectuează în următoarele situații:

 • Prima dată, la împlinirea vârstei de 14 ani
 • La expirarea termenului de valabilitate sau în cazul anulării
 • În caz de furt
 • În cazul distrugerii sau pierderii
 • La schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor, schimbarea sexului sau fizionomiei
 • La modificarea numelui sau prenumelui titularului, sau prenumele părinților, data ori locul nașterii
 • La schimbarea domiciliului din străinătate în România
 • Eliberarea Cărții de Identitate provizorii cetățenilor Români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România
 • Înscriere în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (flotant)

Documente legate de acte de identitate

 1. *CI expirat, anulat
 2. *Distrugere sau pierdere CI
 3. *Eliberarea Cărții de Identitate la împlinirea vârstei de 14 ani
 4. *Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani
 5. *Furt CI
 6. *Schimbare domiciliu
 7. *Schimbare domiciliu din străinătate
 8. *Schimbare nume
 9. *Certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei
 10. *Preschimbarea Buletinului de Identitate
 11. *CIP CRDS
 12. *Eliberare CI provizoriu
 13. *Stabilirea reședinței (flotant)
 14. *Depunerea cererii sau, după caz,înmânarea actului de identitate pe bază de procură specială
 15. *Dovada adresei de domiciliu/reședință

Informare privind eliberarea CĂRȚII ELECTRONICE DE IDENTITATE