Termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

– Termenul de eliberare a vizei de reședință – 3 zile, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.
– Termenul de eliberare a cărții de identitate provizorii – 3 zile.

Taxele de eliberare a carții de identitate si a carții de identitate provizorii se achita la serviciul Taxe si Impozite al Primariei 1 Decembrie.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, vă comunicăm că plata taxei de eliberare a carții de identitate (7 lei) sau a carții de identitate provizorii (1 leu), se poate face si online in contul : RO96TREZ42121180250XXXXX deschis la Trezoreria Ilfov.

Eliberarea sau schimbarea Cărții de Identitate se efectuează în următoarele situații:

  • Prima dată, la împlinirea vârstei de 14 ani
  • La expirarea termenului de valabilitate sau în cazul anulării
  • În caz de furt
  • În cazul distrugerii sau pierderii
  • La schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor, schimbarea sexului sau fizionomiei
  • La modificarea numelui sau prenumelui titularului, sau prenumele părinților, data ori locul nașterii
  • La schimbarea domiciliului din străinătate în România
  • Eliberarea Cărții de Identitate provizorii cetățenilor Români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România
  • Înscriere în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (flotant)

Documente legate de acte de identitate