Birou Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina in Constructii, Protectia Mediului

Raportul nr.16064/26.10.2022 privind informarea şi consultarea publicului cu privire la Planul Urbanistic Zonal și a Regulamentului local aferent investiției “Schimbare Funcțiune și Reglementări din zona industrială (A) în zone de locuințe  (L), în scopul construirii de locuințe și funcțiuni complementare”, în Comuna 1Decembrie, județul Ilfov, beneficiar S.C. NAVARO RESIDENCE ESTATE S.R.L.

PUG 1 Decembrie

Hotarare privind aprobarea reactualizarii Planului Urbanistic General al comunei 1 Decembrie.

Volume PUG

        – volumul 1

        – volumul 2

        – volumul 3

 

Acte necesare Urbanism

Model documente 

Cerere autorizatie de constructie sau desfiintare

Cerere certificat urbanism

Cerere prelungire certificat urbanism

Cerere prelungire valabilitate autorizatie construire desfiintare

Notificare inspectoratul constructii incepere lucrari autorizate

Proces verbal constatare sanctionare contraventii

Cerere eliberare proces verbal receptie terminare lucrari