Serviciul Impozite si Taxe Locale, Executari Silite

Referent: Barbu Raluca

PERSOANE JURIDICE -DECLARARE CLĂDIRI, TEREN

-declaraţie fiscala completata si stampilata cu valoarea de inventar a clădirii înregistrata in contabilitatea contribuabilului

-act de dobândire

-nota contabila sau balanţa de verificare -copie CUI, act constitutiv

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA REEVALUARII-CLADIRI

-declaraţie cu noile valori

-raportul de reevaluare

-nota contabila sau balanţa de verificare

*reevaluarea unei clădiri se face din 3 in 3 ani

ACTE PENTRU DECLARAREA AUTOVEHICULELOR

-declaraţie auto

-carte identitate auto

-actul de vânzare cumpărare sau factura

-certificat fiscal de la vânzător

-contractul de leasing- daca este cazul

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCETARE AUTO

-plata la zi a tuturor obligaţiilor fiscale

-factura , certificat de distrugere

-fisa inmatriculare

PERSOANE FIZICE

Scoatere din evidenta a mijloacelor de transport

-fisa de inmatriculare

-copie act instrainare(contract vânzare cumpărare, factura, adeverinţa remat) -copie act de identitate -taxele si impozitele achitate

Transfer mijloace de transport

-cerere transfer -copie act de identitate -copie carte identitate auto

Deschidere de rol( pentru cladiri,teren)

-declaraţie fiscala (dupa caz-pentru cladiri,teren)

-declaraţia speciala de impunere pentru mai multe proprietăţi

-copia act dobandire(contract vânzare cumpărare, certificat de mostenitor, act de adjudecare, titlu de proprietate, ordinul prefectului etc.)

-copie carte de identitate proprietar

Inregistrare auto

-fisa inmatriculare

-act dobândire

-carte de identitate auto

-carte de identitate proprietar

-certificat fiscal de la unitatea fiscala unde a figurat vânzătorul

Documente

CUM PLATIM IMPOZITUL PE CLADIRE GHID ILUSTRATIV 2016

Declaratie fiscala impozit taxa cladiri persoane juridice

Declaratie fiscala impozit taxa cladiri persoane fizice

Decizie impunere impozit taxa cladiri persoane fizice

Declaratie fiscala impozit taxa mijloace transport marfa masa totala 12 tone persoane juridice fizice

Declaratie fiscala impozit taxa mijloace transport apa persoane fizice juridice

Declaratie fiscala impozit taxa mijloace transport persoane juridice fizice

Declaratie fiscala impozit taxa teren persoane juridice

Declaratie fiscala impozit taxa teren persoane fizice

Declaratie fiscala impozit taxa afisaj reclama publicitate

Cerere eliberare certificat atestare fiscala persoana fizica

Cerere eliberare certificat atestare fiscala persoana juridica

Cerere scoatere evidenta mijloc transport

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRILE REZIDENTIALE / NEREZIDENTIALE/ CU DESTINATIE MIXTA AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE

DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRILE REZIDENTIALE/NEREZIDENŢIALE/CU DESTINATIE MIXTA AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

DECLARATIE pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice
Contact:

1. Primaria

2. Barbu Raluca: impozite/[.]/taxe/[@]/primaria1decembrie/[.]/ro