DISPOZIȚIA  nr. 10 /17.01.2023 privind constituirea unei comisii de  identificare, măsurare, inventariere și cartare a terenurilor definite ca spații verzi, precum și a culegerii informațiilor specifice privind speciile de arbori și vegetația existentă, cu determinarea indicilor cantitativi și calitativi,  în vederea întocmirii  Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul comunei 1Decembrie și a fișelor spațiilor verzi

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 6 din 17.01.2023 privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 23 ianuarie 2023 de către toți salariații Primăriei Comunei 1 Decembrie

Dispoziția nr. 12/20.01.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința ordinară din data de 31.01.2023

DISPOZIŢIA nr. 5/13.01.2023 privind actualizarea componenței Unității Locale de Sprijin( U.L.S.) de la nivelul Primăriei comunei 1 Decembrie privind acţiunile de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului

Referatul nr. 18474/ 19.12.2022 privind suplimentarea Proiectului Ordinii de zi a sedinței din data de 21.12.2022

DISPOZITIA Nr. 190/13.12.2022 privind actualizarea  Comisiei Tehnice de analiză și soluționare a cererilor de repartizare a locuințelor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor privind analiza cererilor de atribuire a locuințelor pentru romi construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Primăriei comunei 1 Decembrie

DISPOZITIA Nr. 189/13.12.2022  privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința ordinară din data de 21.12.2022

DISPOZIȚIA Nr. 187/12.12.2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința extraordinară  din data de 13.12.2022

Dispoziția nr. 182/21.11.2022   privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința ordinară din data de 29.11.2022

Dispozitia nr.177/18.11.2022 privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 02 decembrie 2022 de către toți salariații Primăriei Comunei 1 Decembrie
Dispozitia nr. 174/14.11.2022 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii precum și a dispozițiilor emise de Primarul Comunei 1Decembrie, județul Ilfov
DISPOZIŢIA Nr. 170 din 01.11.2022 privind majorarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2022

Dispozitia Nr. 164/19.10.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrieîn ședința ordinară din data de 31.10.2022

Dispoziția Nr. 160/12.10.2022    privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința extraordinară  din data de 13.10.2022

Dispoziția Nr. 159/05.10.2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința extraordinară  din data de 06.10.2022 (Proiect ordine de zi)

Dispozitia nr. 154/22.09.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie  în ședința ordinară din data de 30.09.2022

Dispozitia nr. 151/13.09.2022 privind desemnarea persoanelor de la nivelul unității administrative care să facă parte din  componența comisiilor de receptie la terminarea lucrărilor de construire /demolare a imobilelor de pe teritoriul U.A.T. -Comuna 1Decembrie, județul Ilfov având ca proprietari persoane fizice și juridice

Dispozitia nr. 138/23.08.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința ordinară din data de 31.08.2022

Dispozitia nr. 123/19.07.2022 privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ AL APARATULUI  DE  SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI 1 DECEMBRIE ȘI AL INSTITUȚIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL DIN SUBORDINEA  CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE;

Dispozitia nr. 125/20.07.2022 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor cu ocazia concursului de recrutaredin data de 26.08.2022

Dispozitia nr. 124/19.07.2022 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor cu ocazia concursului de recrutaredin data de 22.08.2022

Dispozitia nr. 119/18.07.2022 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor cu ocazia concursului de recrutaredin data de 22.08.2022

Dispozitia nr. 120/19.07.2022 privind convocarea de indata a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie in sedinta extraordinara din data de 20.07.2022.

Dispozitia nr. 106/07.07.2022 privind stabilirea punctului de lucru fix pentru efectuarea recenzarii persoanelor in cadrul R.P.P.L. din Romania 2021 pe raza administrativ-teritoriala a comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov

Dispozitia nr. 105/06.07.2022 privind stabilirea persoanelor cu drept de semnatura la Trezoreria Judetului Ilfov pentru angajarea, lichidarea, ordonantarea, si plata cheltuielilor din conturile deschise pe seama Clubului Polisportiv F.C. 1 Decembrie

Dispozitia nr. 99/27.06.2022 privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar

Dispozitia nr. 95/23.06.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie la sedinta ordinara din 30.06.2022 (Documente asociate Link 1)

Dispozitia nr. 89/17.06.2022 privind constituirea Comisiei de constatare # evaluare a pagubelor si a pierderilor inregistrate de persoane fizice/asocieri fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum si a celor produse de epizootii pe raza administrativ teritoriala a comunei 1 Decembrie

Dispozitia nr. 88/17.06.2022 privind desemnarea domnului PARAU VASILE ANGHEL – Referent clasa III, grad profesional Superior In cadrul Compartimentului Relatii Publice, Registratura-Secretariat, Arhiva ca si agent constatator cu privire la mainile abandonate pe raza Comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov

Dispozitia nr. 87/16.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor cu ocazia concursului de recrutare din data de 18.07.2022

Dispozitia nr. 82/08.06.2022 privind modificarea componentei Comisiei Locale 1 Decembrie pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor