Dispozitia nr. 154/22.09.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie  în ședința ordinară din data de 30.09.2022

Dispozitia nr. 151/13.09.2022 privind desemnarea persoanelor de la nivelul unității administrative care să facă parte din  componența comisiilor de receptie la terminarea lucrărilor de construire /demolare a imobilelor de pe teritoriul U.A.T. -Comuna 1Decembrie, județul Ilfov având ca proprietari persoane fizice și juridice

Dispozitia nr. 138/23.08.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie în ședința ordinară din data de 31.08.2022

Dispozitia nr. 123/19.07.2022 privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ AL APARATULUI  DE  SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI 1 DECEMBRIE ȘI AL INSTITUȚIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL DIN SUBORDINEA  CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE;

Dispozitia nr. 125/20.07.2022 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor cu ocazia concursului de recrutaredin data de 26.08.2022

Dispozitia nr. 124/19.07.2022 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor cu ocazia concursului de recrutaredin data de 22.08.2022

Dispozitia nr. 119/18.07.2022 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor cu ocazia concursului de recrutaredin data de 22.08.2022

Dispozitia nr. 120/19.07.2022 privind convocarea de indata a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie in sedinta extraordinara din data de 20.07.2022.

Dispozitia nr. 106/07.07.2022 privind stabilirea punctului de lucru fix pentru efectuarea recenzarii persoanelor in cadrul R.P.P.L. din Romania 2021 pe raza administrativ-teritoriala a comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov

Dispozitia nr. 105/06.07.2022 privind stabilirea persoanelor cu drept de semnatura la Trezoreria Judetului Ilfov pentru angajarea, lichidarea, ordonantarea, si plata cheltuielilor din conturile deschise pe seama Clubului Polisportiv F.C. 1 Decembrie

Dispozitia nr. 99/27.06.2022 privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar

Dispozitia nr. 95/23.06.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie la sedinta ordinara din 30.06.2022 (Documente asociate Link 1)

Dispozitia nr. 89/17.06.2022 privind constituirea Comisiei de constatare # evaluare a pagubelor si a pierderilor inregistrate de persoane fizice/asocieri fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum si a celor produse de epizootii pe raza administrativ teritoriala a comunei 1 Decembrie

Dispozitia nr. 88/17.06.2022 privind desemnarea domnului PARAU VASILE ANGHEL – Referent clasa III, grad profesional Superior In cadrul Compartimentului Relatii Publice, Registratura-Secretariat, Arhiva ca si agent constatator cu privire la mainile abandonate pe raza Comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov

Dispozitia nr. 87/16.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor cu ocazia concursului de recrutare din data de 18.07.2022

Dispozitia nr. 82/08.06.2022 privind modificarea componentei Comisiei Locale 1 Decembrie pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor