LEGEA 115 16/10/96 pentru declararea si controlul
averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane
cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici
privind liberul acces la informatiile de interes public
privind achizitiile publice prin licitatii electronice
privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si
taxelor locale cu modificarile si completarile aduse de LEGEA
nr. 291 din 15 mai 2002.
privind lista autorita tilor contractante care au obligatia de a
aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii
electronice si produsele care urmeaza sa fie achizitionate prin procedura de licitatie electronica,
cu modificarile si completarile aduse de: HOTARAREA nr. 478 din 16 mai 2002; HOTARAREA nr. 608
din 13 iunie 2002; HOTARAREA nr. 843 din 31 iulie 2002; HOTARAREA nr. 1.110 din 10 octombrie 2002; HOTARAREA
nr. 1.285 din 13 noiembrie 2002; HOTARAREA nr. 36 din 16 ianuarie 2003; HOTARAREa nr. 493 din 18 aprilie 2003;
HOTARAREA nr. 721 din 25 iunie 2003; HOTARAREA nr. 1.559 din 18 decembrie 2003; HOTARAREA nr. 612 din 23
iunie 2005
privind transparenta decizionala in administratia publica
privind obligativitatea utilizarii sistemului electronic de colectare
a datelor statistice , cu modificarile si completarile aduse de LEGEA nr. 202 din 16/05/2003
privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice,
a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea
Sistemului Electronic National , cu modificarile si completarile aduse de HOTARAREA nr.538 din 7 aprilie 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2005 privind unele masuri pentru ocuparea prin concurs a
functiilor publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice implicate in implementarea angajamentelor asumate prin
negocierile pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana