Referent: Gheorghe Tantica

În temeiul art.27  alin.(4)  din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată  cu modificările și completările ulterioare  prin care “Primarul va afişa lunar suprafaţa constituită sau reconstituită, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum şi suprafaţa rămasă în rezerva comisiei locale.”

Certificat producator

DOCUMENTE NECESARE:

Bl SAU CI IN ORIGINAL PENTRU TITULAR SI MEMBRII FAMILIEI CARE VOR FI ÎNSCRISI IN CERTIFICATUL DE PRODUCATOR

CHITANtA PRIN CARE S- A ACHITAT TAXA PENTRU CERTIFICAT DE PRODUCATOR( 80 RONI PE ANUL IN CURS CONFORM CODULUI FISCAL)

COPIE DE PE CHITANTA CARE SA DOVEDEASCA ACHITAREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LA ZI

Mentiune: in prealabil gospodaria va fi vizitata de functionarii biroului agricol pentru verificarea culturilor pentru care se solicita eliberarea certificatului de producator.

 

ANEXA NR. 1 PENTRU CONSTRUCtII EDIFICATE FARA AUTORIZAtIE DE CONSTRUIRE ÎNAINTE DE ANUL 1991

DOCUMENTE NECESARE:

COPIE DE PE Bl (CI) SOLICITANT

COPIE DE PE ACTUL DE PROPRIETATE

CERERE TIP IN BAZA CaREIA SE ELIBEREAZa ANEXA NR. 1

 

DESCHIDERE DE ROL AGRICOL

DOCUMENTE NECESARE:

– CERERE TIP ÎNSOtITA DE ACTUL DE PROPRIETATE IN ORIGINAL SI COPIE ACTELE DE IDENTITATE ALE PROPRIETARILOR IN ORIGINAL

 

ÎNSCRIEREA DE NOI MEMBRII DE FAMILIE IN REGISTRUL AGRICOL

DOCUMENTE NECESARE:

DECLARAtIE PE PROPRIE RaSPUNDERE DATA DE TITULARUL ROLULUI IN CARE SA SE SPECIFICE MOTIVUL ÎNSCRIERII

COPIE DE PE ACTUL DE IDENTITATE AL TITULARULUI SI AL PERSOANEI CARE URMEAZa SA FIE ÎNSCRISA, SAU ACTE DE STARE CIVILA (CERTIFICAT NAsTERE, CERTIFICAT CaSaTORIE)

Documente

Declaratie radiere registru agricol

Cerere tip anexa 1

Declaratie titular rol inscriere

Declaratie titular rol radiere

Documente emitere OP

Regulament drept proprietate privata

Cerere plan cadastral

Cerere cadastru

Cerere eliberare certificat de producator

Proces verbal certificat de producator

Contact:

Gheorghe Tantica: agricol[@]primaria1decembrie[.]ro