HOTARAREA nr. 1 din 09.01.2015 APROBARE Utilizarea suma 69.266 lei
HOTARAREA nr. 2 din  26.02.2015 DEZMEMBRARE si trecere teren din  domeniul Public in domeniu privat
HOTARAREA nr. 3 din 26.02.2015 APROBARE BUGET Local 2015
HOTARAREA nr. 4 din 26.02.015 APROBARE BUGET INTER PREST 2015
HOTARAREA nr. 5 din 26.02.2015 -APROBARE structura scolara 2015 – 2016
HOTARAREA nr. 6 din 26 februarie 2015 APROBARE COTIZATIE ADI EURO-APA – 2015
HOTARAREA nr. 7 din 31 MARTIE 2015 Alegere Presedinte de Sedinta
HOTARAREA nr. 8 din 31 Martie 2015 APROBARE PLAN FP 2015
HOTARAREA nr. 9 din 31.03.2015 Aprobare CONT  Executie buget 2014 si Sit Fin 2014
HOTARAREA nr. 10 din 31.03.2015 MODIFICARE Art. 4  din HCL 1 Decembrie  2_26.02.2015
HOTARAREA nr. 11 din  31.03.2015 APROBARE Taxe Atestat Producator 2015
HOTARAREA nr. 12 din 31 martie 2015 AFILIERE 1 Decembrie la ADI – SALUBRITATE – Voluntari – Petrăchioaia
HOTARAREA nr. 13  din 30.04.2015 Incetare Mandat prin demisie consilier DIMITRIU Victor Florin
HOTARAREA nr. 14 din 30 aprilie 2015 ATRIBUIRE Denumiri strazi comuna 1 Decembrie
HOTARAREA nr. 15 din 30 aprilie 2015  Aprobare Situatii Financiare 2014  SC INTER PREST SRL
HOTARAREA nr. 16 din 30 aprilie 2015 INFIINTARE COMISIE Spec Inventar Dom Public 1 DECEMBRIE
HOTARAREA nr. 17 din 30.04.2015 Modif si COMPL Inventar Domeniul  Public 1 DECEMBRIE
HOTARAREA nr. 18  din 30 Aprilie 2015 VALIDARE  Mandat consilier supleant
HOTARAREA nr. 19 din 4 Mai 2015 PARTICIPARE – 1 Decembrie la GAL – PNDR 2014-2020, Măsura19, sub-măsura 19.1
HOTARAREA nr. 20 din 4 IUNIE 2015 Alegere Presedinte de Sedinta
HOTARAREA nr. 21 din 4 Iunie 2015 ASOCIERE cu CJI si Mun Bucuresti ADI Transport Metropolitan
HOTARAREA nr. 22  din 18.06.2015 – APROBARE Contractarea Împrumut 2015
HOTARAREA nr. 23 din 18 iunie 2015 Aprobare Indicatori Tehnico-economici-Blocuri locuinte
HOTARAREA nr. 24 din 18.06.2015 MAJORARE capital social SC ECOVOL SA
HOTARAREA nr. 24 din 18 iunie 2015  MAJORARA CAPITAL EURO APAVOL
HOTARAREA nr. 25  din 02.07.2015 Retragere Membrii ADI EURO-APA
HOTARAREA nr. 26 din 2 iulie 2015 Modif ACT si STATUT ADI EURO-APA
HOTARAREA nr. 27 din 2 iulie 2015 Prelungire Contract RATB
HOTARAREA nr. 28 din 02.07.2015 – Aprobare TARIFE spatii PIATA
HOTARAREA nr. 29 din 22.07.2015 RECTIFICARE BUGET  2015 Bug Imprumut Intern
HOTARAREA nr. 30 din 04.08_2015 APROBARE ORGANIGRAMA
HOTARAREA nr. 31 din 19.08.2015 RECTIFICARE BUGET 2 2015
HOTARAREA nr. 32 _  43 _ 30.09.2015
HOTARAREA nr. 44_29.10.2015 Validarea mandate consilieri supleanti UNPR
HOTARAREA nr. 45_29.10.2015 ITL 2016

HOTARAREA nr.48