HCL nr. 2/21.01.2014, privind primirea unui nou membru si actualizarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Euro-Apa
HCL nr. 3/21.01.2014, privind aprobarea asocierii Consiliului local al comunei 1 Decembrie si Consiliul judetean Ilfov in vederea realizarii obiectivului de interes public „Reabilitare si extindere retea de canalizare in zona centrala din comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov”
HCL nr. 4/11.02.2014, privind atribuirea de denumiri unor strazi din comuna 1 Decembrie
HCL nr. 5/11.02.2014, privind stabilirea taxei de salubritate pe raza administrativa a comunei 1 Decembrie
HCL nr. 6/11.02.2014, privind aprobarea cotizatiei pe anul2014 a comunei 1 Decembrie pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa
HCL nr. 7/25.02.2014, privind aprobarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2014
HCL nr.8/25.02.2014, privind modificatea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 28/30.10.2013 privind aprobarea participarii alaturi de Consiliul Local Voluntari si Consilul Local Sinesti, la majorarea capitalului social al S.C. EURO APAVOL S.A.
HCL nr. 9/27.03.2014, privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna 1 Decembrie pentru anul scolar 2014-2015
HCL nr. 10/27.03.2014, privind aprobarea includerii unor imobile in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei 1 Decembrie
HCL nr. 11/27.03.2014, privind aprobarea participarii Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov cu proiectu privind „Extindere scoala generala in Comuna . 1 Decembrie, judetul Ilfov” in cadrul Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, sesiunea de depunere de proiecte 12 martie-16mai 2014
HCL nr. 12/22.05.2014, privind alegerea Presedintelui de sedinta
HCL nr. 13/22.05.2014, privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului anual de executie a bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 14/22.05.2014, privind aproparea situatiilor financiare anuale ale S.C. INTER PREST 1 DECEMBRIE S.R.L. intocmite pentru anul financiar 2013
HCL nr. 15/22.05.2014, privind reglementarea raporturilor contractuale pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al comunei 1 Decembrie
HCL nr. 16/22.05.2014, privind atribuirea de denumiri unor strazi din comuna 1 Decembrie
HCL nr. 17/22.05.2014, privind aprobarea contractului de transport public de calatori desfasurat de RATB intre Municipiul Bucuresti si comuna 1 Decembrie pe linia de autobuz 471