HCL nr 1/09.01.2013 privind Aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2013 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare
HCL nr. 2/28.02.2013 privind Aprobarea organizării retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna 1 Decembrie pentru anul scolar 2013-2014 
HCL nr. 4/28.02.2013 privind Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 6.815.640 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
HCL nr. 5/28.02.2013 privind Finanţarea de către Comuna 1 Decembrie a cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performaţelor energetice a blocurilor de locuinţe corespunzătoare procentului de 20% ce revine asociaţiilor de proprietari  
HCL nr. 6/14.03.2013  privind Alegerea Presedintelui de Sedinta
HCL nr. 8/09.04.2013 privind Aprobarea executiei bugetului local al Comunei 1 Decembrie întocmită pentru trimestrul I din anul 2013
HCL nr. 9/09.04.2013 privind Aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului anual de executie a bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2012
HCL nr. 10/09.04.2013 privind Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. INTER PREST 1 DECEMBRIE S.RL. întocmite pentru anul financiar 2012
HCL nr. 11/30.04.2013 privind Aprobarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2013
Nr. 12: 2013 HOTARARE nr. 12 din 30.04.2013 privind Aprobarea asocierii Comunei 1 Decembrie prin Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie cu judetul Ilfov prin Consiliul Judetean Ilfov, in vederea accesarii fondurilor aferente Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritara 3 – Tehnologia Informatiei si Comunicator (TIC) pentru Sectoarele Privat si Public, Domeniul Major de Interventie 2 – „Dezvoltarea si Cresterea Eficientei Serviciilor Publice Electronice”, Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvemare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar,” prin aplicarea cu proiectul „Imbunatatirea Calitatii Serviciilor Oferite Populatiei pentru Utilizarea Registrului Agricol”
HCL nr. 13/30.04.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din Comuna 1 Decembrie
HCL nr. 19/29.07.2013, privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 1 Decembrie, Judeţul Ilfov
HCL nr. 20/29.07.2013, privind revocarea H.C.L. nr. 27/30.09.2011 privind acceptarea donatiei şi preluarea în administrarea Consiliului Local al comunei 1 Decembrie a retelei de iluminat stradal situata in comuna 1 Decembrie sos. Bucuresti-Giurgiu, km. 18, nr. 264 de la SC Green City Construct SRL
HCL nr. 21/28.08.2013, privind aprobarea participării comunei 1 Decembrie la ,,Programul de stimulare a innoirii Parcului auto naţional
HCL nr. 22/17.09.2013, pentru aprobarea retragerii comunei 1 Decembrie din Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ ADIA-Ilfov”
HCL nr. 23/17.09.2013, privind asocierea comunei 1 Decembrie, prin Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară EURO APA
HCL nr. 25/30.10.2013, pentru revocarea H.C.L. nr. 7/14.03.2013 privind aprobarea cumpărării unui teren in suprafaţă de 2346mp situat în intravilanul comunei 1 Decembrie
HCL nr. 26/30.10.2013, pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al comunei 1 Decembrie nr. 37/23.11.2012 cu privire la aprobarea achizitiei unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice de la SC Green City Construct SRL şi nr. 3/28.02.2013 privind aprobarea achizitiei unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice amplasate in complexul rezidenţial Green City
HCL nr. 27/30.10.2013, privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014
HCL nr. 28/30.10.2013, privind aprobarea participării, alături de Consiliul Local Voluntari şi Consilul Local Sineşti, la majorarea capitalului social al S.C. EURO APAVOL S.A
HCL nr. 30/30.10.2013, privind înfiinţarea unui cabinet de asistenţă medicală şcolară în cadrul Instituţiei de învăţământ – Şcoala Gimnazială nr. 1, situată în str. Şos. Giurgiului, nr. 220, comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov, conform Ordinului nr. 653/25.09.2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare
HCL nr. 32/11.11.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 33/04.12.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 34/19.12.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
HCL nr. 35/23.12.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013