HCL nr. 27/27.09.2012, privind alegerea Presedintelui de sedinta
HCL nr. 28/27.09.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012
HCL nr. 29/27.09.2012, privind numirea Consiliului de Administratie al Clubului PoliSportiv „F.C. 1 Decembrie”, aprobarea schimbarii sediului si aprobarea infiintarii sectiei de sah in cadrul clubului
HCL nr. 30/27.09.2012, pentru modificarea Hotararii nr. 13/10.05.2012
HCL nr. 31/31.10.2012, privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2013
HCL nr. 32/31.10.2012,  privind aprobarea asocierii comunei 1 Decembrie in Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare „ADIA-Ilfov”
HCL nr. 33/31.10.2012, privind aprobarea executiei bugetului local al comunei 1 Decembrie intocmita pentru trimestrul III din anul 2012
HCL nr. 34/31.10.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012
HCL nr. 35/23.11.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012
HCL nr. 36/23.11.2012,  privind constituirea Grupului de lucru local (GLL) pentru asigurareaimplementiirii StrategieiGuvemului de incluziunea ceta1enilor romani apartinand minoritatilor rome din comuna 1 Decembrie
HCL nr. 37/23.11.2012, cu privire la aprobarea achizitiei unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice de la SC Green City Construct SRL
HCL nr. 38/23.11.2012, privind aprobarea Regulamentului şi delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al comunei 1 Decembrie către SC Inter Prest 1 Decembrie SRL
HCL nr. 39/21.12.2012, privind alegerea Presedintelui de sedinţă
HCL nr. 40/21.12.2012, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a unor mandate de consilier local
HCL nr. 41/21.12.2012, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/27.08.2012 prin care a fost aprobată mandatarea executivului privind demararea procedurilor pentru achizitia unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice
HCL nr. 42/21.12.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012
HCL nr. 43/21.12.2012, privind însuşirea stemei comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov
HCL nr. 44/28.12.2012, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în comuna 1 Decembrie în anul fiscal 2013
HCL nr. 45/28.12.2012, privind aprobarea executiei bugetului local al comunei 1 Decembrie întocmită pentru trimestrul IV din anul 2012[