Hotărârea nr. 39 aprobarea solicitării  transmiterii  a două imobile din patrimoniul public al Statului  şi administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în patrimoniul public al  U.AT-Comuna 1Decembrie, județul Ilfov
 
Hotărârea nr. 38 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Comuna 1Decembrie si Asociația Creștem România Împreună, în vederea  plantării unor puieți de tei  pe aliniamentele străzilor Artiștilor, Victoriei și Independenței, în cadrul proiectului ”Plantează în România”
 
Hotărârea nr. 37 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, la nivelul comunei 1Decembrie,județul Ilfov, pentru anul școlar 2022-2023.
 
Hotărârea nr. 36 privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani a imobilului aparținând domeniului public al Comunei 1Decembrie– Bază Sportivă înscris  în CF nr. 57039-1Decembrie, către Clubul Polisportiv „FC 1DECEMBRIE”, pentru desfășurarea activităților și competițiilor sportive.
 
Hotărârea nr. 35 privind aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare între Consiliul Local al Comunei 1Decembrie și Asociațiile Vânătorilor și Pescarilor Sportivi “Lunca București” și “Diana București“, în vederea respectării reglementărilor în vigoare referitoare la conservarea biodiversității faunei cinegetice și la păstrarea echilibrului cinegetic
 
Hotărârea nr. 34 privind aprobarea Procesului Verbal de la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 20.07.2022
 
Hotărârea nr. 33 privind aprobarea Procesului Verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie   din data de 30.06.2022

Hotărârea nr. 32 din 20.07.2022 privind aprobarea  documentatiei tehnice de dezmembrare a unui imobil  teren intravilan situat în Comuna 1Decembrie, înscris  în C.F. nr. 57159 -1Decembrie

Hotărârea nr. 31 privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol S.A, în perioada 2014-2020

Hotărârea nr 30 privind  aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol S.A, în perioada 2014-2020 (Documente asociate link 1, link 2, link 3.)

Hotărârea nr. 29 privind  aprobarea Procesului Verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 16.05.2022

Hotărârea nr. 28 privind  aprobarea Procesului Verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie din data de 21.04.2022 Erată

Hotărârea nr. 27 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii   Inter Prest 1Decembrie S.RL., întocmite pentru anul financiar 2021

Hotărârea nr. 26 privind  acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL  (Documente asociate)

Hotărârea nr. 25 privind  acordarea unui  mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov( A.D.I.G.I.D.I)

Hotărârea nr. 24 prin care se ia act de Acordul de Parteneriat la Actul Adițional nr.8 aferent Contractului POCU (483/4/1/128331), al Proiectului “ Șanse pentru viitor-prin măsuri integrate ” ID POCU 128331 și se aprobă indicatorii financiari prevăzuți în acesta

Hotărârea nr.23 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și U.A.T -Comuna 1Decembrie, județul Ilfov în vederea realizării campaniei de informare privind risipa alimentară  „Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”

Hotărârea nr.22 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei1 Decembrie     în  perioada iunie 2022 — septembrie 2022

HCL nr. 21

HCL nr. 20

HCL nr. 19

HCL nr. 18

HCL nr. 17

HCL nr. 16

HCL nr. 15

HCL nr. 14

HCL nr. 13

HCL nr. 12

Proces verbal aprobat in sedinta din 21.04.2022

Proces verbal din 08.03.2022

Convocare sedinta ordinara pentru data de 21.04.2022

HCL nr. 11

HCL nr. 10

HCL nr. 9

HCL nr. 8

Proces verbal din 11.02.2022, aprobat in 08.03.2022

HCL nr. 7

HCL nr. 6

HCL nr. 5

HCL nr. 4

HCL nr. 3

HCL nr. 2

Convocare sedinta ordinara pentru data de 08.03.2022

Proces verbal din 11.02.2022

Convocare sedinta extraordinara pentru data 11.02.2022

Proces verbal din 31.01.2022

HCL nr 1

Proces verbal din 21.12.2021

Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei 1 Decembrie, pentru data de 31.01.2022

Proiect buget local 2022