Proces verbal din 18.12.2020 incheiat cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei 1 Decembrie

Proces Verbal din 12.11.2020 încheiat cu ocazia desfașurarii ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei 1 Decembrie

HCL privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov

HCL privind aderarea comunei 1 Decembrie la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a deșeurilor Ilfov

HCL privind aprobarea propunerii rețelei școlare ce va funcționa in comuna 1 Decembrie in anul scolar 2021-2022

HCL privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei 1 Decembrie in Consiliul de Administrație si in Comisia de evaluare si asigurarea calitații la nivelul Școlii Gimnaziale nr. 1

HCL privind finanțarea burselor școlare pe semestrul I an scolar 2020-2021

HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in comuna 1 Decembrie in anul fiscal 2021

HCL privind aprobarea organigramei si a statului de functii Iulie 2020

Proces verbal al sedintei din data de 30 IANUARIE 2020 – FEL = ORDINARA- Aprobat in sedinta din 13.02.2020

Proces verbal al sedintei din data de 13 FEBRUARIE 2020

Hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a consilierilor locali

Hotărâre privind constituirea unei comisii necesare in cazul adoptarii hotărârilor Consiliului Local

Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședinta pentru perioada Noiembrie 2020 – Ianuarie 2021

Hotărâre privind raportarea din bugetul local a unei sume pentru plata utilitaților Oficiului Postal si Postului de Poliție din localitatea 1 Decembrie

Hotărâre privind alipirea a doua imobile din strada 8 Martie

Hotărâre privind revocarea HCL 1624.24.03.2020

Hotărâre privind alegerea viceprimarului

Hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate