[tab_nav type=”four-up”]
[tab_nav_item title=”2012″ active=”true”]
[tab_nav_item title=”2013″ active=””]
[tab_nav_item title=”2014″ active=””]
[tab_nav_item title=”2015″ active=””]                                        [tab_nav_item [tab_nav_item title=”2019″ active=””]                                                                        [tab_nav_item title=”2020″ active=””]
[/tab_nav]
[tabs]
[tab active=”true”][icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 27/27.09.2012, privind alegerea Presedintelui de sedinta
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 28/27.09.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 29/27.09.2012, privind numirea Consiliului de Administratie al Clubului PoliSportiv „F.C. 1 Decembrie”, aprobarea schimbarii sediului si aprobarea infiintarii sectiei de sah in cadrul clubului
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 30/27.09.2012, pentru modificarea Hotararii nr. 13/10.05.2012
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 31/31.10.2012, privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2013
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 32/31.10.2012,  privind aprobarea asocierii comunei 1 Decembrie in Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare „ADIA-Ilfov”
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 33/31.10.2012, privind aprobarea executiei bugetului local al comunei 1 Decembrie intocmita pentru trimestrul III din anul 2012
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 34/31.10.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 35/23.11.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 36/23.11.2012,  privind constituirea Grupului de lucru local (GLL) pentru asigurareaimplementiirii StrategieiGuvemului de incluziunea ceta1enilor romani apartinand minoritatilor rome din comuna 1 Decembrie
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 37/23.11.2012, cu privire la aprobarea achizitiei unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice de la SC Green City Construct SRL
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 38/23.11.2012, privind aprobarea Regulamentului şi delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al comunei 1 Decembrie către SC Inter Prest 1 Decembrie SRL
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 39/21.12.2012, privind alegerea Presedintelui de sedinţă
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 40/21.12.2012, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a unor mandate de consilier local
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 41/21.12.2012, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/27.08.2012 prin care a fost aprobată mandatarea executivului privind demararea procedurilor pentru achizitia unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 42/21.12.2012, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2012
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 43/21.12.2012, privind însuşirea stemei comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 44/28.12.2012, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în comuna 1 Decembrie în anul fiscal 2013
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 45/28.12.2012, privind aprobarea executiei bugetului local al comunei 1 Decembrie întocmită pentru trimestrul IV din anul 2012[/tab]
[tab][icon type=”angle-double-right”]HCL nr 1/09.01.2013 privind Aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2013 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 2/28.02.2013 privind Aprobarea organizării retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna 1 Decembrie pentru anul scolar 2013-2014 
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 4/28.02.2013 privind Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 6.815.640 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 5/28.02.2013 privind Finanţarea de către Comuna 1 Decembrie a cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performaţelor energetice a blocurilor de locuinţe corespunzătoare procentului de 20% ce revine asociaţiilor de proprietari  
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 6/14.03.2013  privind Alegerea Presedintelui de Sedinta
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 8/09.04.2013 privind Aprobarea executiei bugetului local al Comunei 1 Decembrie întocmită pentru trimestrul I din anul 2013
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 9/09.04.2013 privind Aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului anual de executie a bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2012
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 10/09.04.2013 privind Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. INTER PREST 1 DECEMBRIE S.RL. întocmite pentru anul financiar 2012
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 11/30.04.2013 privind Aprobarea bugetului local al Comunei 1 Decembrie pe anul 2013
[icon type=”angle-double-right”]Nr. 12: 2013 HOTARARE nr. 12 din 30.04.2013 privind Aprobarea asocierii Comunei 1 Decembrie prin Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie cu judetul Ilfov prin Consiliul Judetean Ilfov, in vederea accesarii fondurilor aferente Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritara 3 – Tehnologia Informatiei si Comunicator (TIC) pentru Sectoarele Privat si Public, Domeniul Major de Interventie 2 – „Dezvoltarea si Cresterea Eficientei Serviciilor Publice Electronice”, Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvemare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar,” prin aplicarea cu proiectul „Imbunatatirea Calitatii Serviciilor Oferite Populatiei pentru Utilizarea Registrului Agricol”
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 13/30.04.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din Comuna 1 Decembrie
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 19/29.07.2013, privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 1 Decembrie, Judeţul Ilfov
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 20/29.07.2013, privind revocarea H.C.L. nr. 27/30.09.2011 privind acceptarea donatiei şi preluarea în administrarea Consiliului Local al comunei 1 Decembrie a retelei de iluminat stradal situata in comuna 1 Decembrie sos. Bucuresti-Giurgiu, km. 18, nr. 264 de la SC Green City Construct SRL
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 21/28.08.2013, privind aprobarea participării comunei 1 Decembrie la ,,Programul de stimulare a innoirii Parcului auto naţional
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 22/17.09.2013, pentru aprobarea retragerii comunei 1 Decembrie din Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ ADIA-Ilfov”
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 23/17.09.2013, privind asocierea comunei 1 Decembrie, prin Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară EURO APA
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 25/30.10.2013, pentru revocarea H.C.L. nr. 7/14.03.2013 privind aprobarea cumpărării unui teren in suprafaţă de 2346mp situat în intravilanul comunei 1 Decembrie
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 26/30.10.2013, pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al comunei 1 Decembrie nr. 37/23.11.2012 cu privire la aprobarea achizitiei unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice de la SC Green City Construct SRL şi nr. 3/28.02.2013 privind aprobarea achizitiei unor imobile teren, instalatii si retele de utilitati publice amplasate in complexul rezidenţial Green City
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 27/30.10.2013, privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 28/30.10.2013, privind aprobarea participării, alături de Consiliul Local Voluntari şi Consilul Local Sineşti, la majorarea capitalului social al S.C. EURO APAVOL S.A
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 30/30.10.2013, privind înfiinţarea unui cabinet de asistenţă medicală şcolară în cadrul Instituţiei de învăţământ – Şcoala Gimnazială nr. 1, situată în str. Şos. Giurgiului, nr. 220, comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov, conform Ordinului nr. 653/25.09.2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 32/11.11.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 33/04.12.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 34/19.12.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 35/23.12.2013, privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013[/tab]
[tab][icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 2/21.01.2014, privind primirea unui nou membru si actualizarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Euro-Apa
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 3/21.01.2014, privind aprobarea asocierii Consiliului local al comunei 1 Decembrie si Consiliul judetean Ilfov in vederea realizarii obiectivului de interes public „Reabilitare si extindere retea de canalizare in zona centrala din comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov”
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 4/11.02.2014, privind atribuirea de denumiri unor strazi din comuna 1 Decembrie
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 5/11.02.2014, privind stabilirea taxei de salubritate pe raza administrativa a comunei 1 Decembrie
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 6/11.02.2014, privind aprobarea cotizatiei pe anul2014 a comunei 1 Decembrie pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 7/25.02.2014, privind aprobarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2014
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr.8/25.02.2014, privind modificatea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 28/30.10.2013 privind aprobarea participarii alaturi de Consiliul Local Voluntari si Consilul Local Sinesti, la majorarea capitalului social al S.C. EURO APAVOL S.A.
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 9/27.03.2014, privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna 1 Decembrie pentru anul scolar 2014-2015
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 10/27.03.2014, privind aprobarea includerii unor imobile in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei 1 Decembrie
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 11/27.03.2014, privind aprobarea participarii Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov cu proiectu privind „Extindere scoala generala in Comuna . 1 Decembrie, judetul Ilfov” in cadrul Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, sesiunea de depunere de proiecte 12 martie-16mai 2014
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 12/22.05.2014, privind alegerea Presedintelui de sedinta
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 13/22.05.2014, privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului anual de executie a bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 14/22.05.2014, privind aproparea situatiilor financiare anuale ale S.C. INTER PREST 1 DECEMBRIE S.R.L. intocmite pentru anul financiar 2013
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 15/22.05.2014, privind reglementarea raporturilor contractuale pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al comunei 1 Decembrie
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 16/22.05.2014, privind atribuirea de denumiri unor strazi din comuna 1 Decembrie
[icon type=”angle-double-right”]HCL nr. 17/22.05.2014, privind aprobarea contractului de transport public de calatori desfasurat de RATB intre Municipiul Bucuresti si comuna 1 Decembrie pe linia de autobuz 471[/tab]
[tab][icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 1 din 09.01.2015 APROBARE Utilizarea suma 69.266 lei
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 2 din  26.02.2015 DEZMEMBRARE si trecere teren din  domeniul Public in domeniu privat
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 3 din 26.02.2015 APROBARE BUGET Local 2015
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 4 din 26.02.015 APROBARE BUGET INTER PREST 2015
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 5 din 26.02.2015 -APROBARE structura scolara 2015 – 2016
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 6 din 26 februarie 2015 APROBARE COTIZATIE ADI EURO-APA – 2015
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 7 din 31 MARTIE 2015 Alegere Presedinte de Sedinta
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 8 din 31 Martie 2015 APROBARE PLAN FP 2015
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 9 din 31.03.2015 Aprobare CONT  Executie buget 2014 si Sit Fin 2014
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 10 din 31.03.2015 MODIFICARE Art. 4  din HCL 1 Decembrie  2_26.02.2015
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 11 din  31.03.2015 APROBARE Taxe Atestat Producator 2015
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 12 din 31 martie 2015 AFILIERE 1 Decembrie la ADI – SALUBRITATE – Voluntari – Petrăchioaia
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 13  din 30.04.2015 Incetare Mandat prin demisie consilier DIMITRIU Victor Florin
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 14 din 30 aprilie 2015 ATRIBUIRE Denumiri strazi comuna 1 Decembrie
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 15 din 30 aprilie 2015  Aprobare Situatii Financiare 2014  SC INTER PREST SRL
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 16 din 30 aprilie 2015 INFIINTARE COMISIE Spec Inventar Dom Public 1 DECEMBRIE
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 17 din 30.04.2015 Modif si COMPL Inventar Domeniul  Public 1 DECEMBRIE
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 18  din 30 Aprilie 2015 VALIDARE  Mandat consilier supleant
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 19 din 4 Mai 2015 PARTICIPARE – 1 Decembrie la GAL – PNDR 2014-2020, Măsura19, sub-măsura 19.1
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 20 din 4 IUNIE 2015 Alegere Presedinte de Sedinta
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 21 din 4 Iunie 2015 ASOCIERE cu CJI si Mun Bucuresti ADI Transport Metropolitan
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 22  din 18.06.2015 – APROBARE Contractarea Împrumut 2015
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 23 din 18 iunie 2015 Aprobare Indicatori Tehnico-economici-Blocuri locuinte
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 24 din 18.06.2015 MAJORARE capital social SC ECOVOL SA
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 24 din 18 iunie 2015  MAJORARA CAPITAL EURO APAVOL
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 25  din 02.07.2015 Retragere Membrii ADI EURO-APA
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 26 din 2 iulie 2015 Modif ACT si STATUT ADI EURO-APA
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 27 din 2 iulie 2015 Prelungire Contract RATB
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 28 din 02.07.2015 – Aprobare TARIFE spatii PIATA
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 29 din 22.07.2015 RECTIFICARE BUGET  2015 Bug Imprumut Intern
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 30 din 04.08_2015 APROBARE ORGANIGRAMA
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 31 din 19.08.2015 RECTIFICARE BUGET 2 2015
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 32 _  43 _ 30.09.2015
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 44_29.10.2015 Validarea mandate consilieri supleanti UNPR
[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 45_29.10.2015 ITL 2016[/tab]                                                                                                                    [tab]                                                                                                                          [icon type=”angle-double-right”]Anunt Proiect aprobare + Strategie dezvoltare locala 1 Decembrie 2014-2020

[icon type=”angle-double-right”]Proces verbal al sedintei din data de 19 NOIEMBRIE 2019                                                   

[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 29 din 27.11.2019 MODIFICARE REGULAMENT SPCLEP si ROF   

[icon type=”angle-double-right”]HOTARAREA nr. 30 din 27.11.2019 Aprobare Impozite si Taxe Locale 2020 si ANEXA

[/tab] 

[tab] [icon type=”angle-double-right”]Proces verbal al sedintei din data de 30 IANUARIE 2020 – FEL = ORDINARA- Aprobat in sedinta din 13.02.2020

[icon type=”angle-double-right”]Proces verbal al sedintei din data de 13 FEBRUARIE 2020

[/tab] 

[/tabs]