Iuga Elena – Partidul National Liberal

Potcoveanu Florin – Partidul National Liberal

Hategan Viorel Mihai – Partidul National Liberal

Alecu Liliana MIrela – Partidul National Liberal

Feraru Robert Florin – Partidul National Liberal

Dinu Costel – Partidul National Liberal

Hartac Camelia – Partidul National Liberal

Bria Gheorghita – Partidul National Liberal

Gamonte Petre Eugen – Partidul National Liberal

Oana Adrian – Partidul Miscarea Populara

Cristea Romeo Mihail – Partidul Miscarea Populara

Anghelina Mihai – Partidul Miscarea Populara

Stan Ilie – Partidul Social Democrat

Baranga Florin – Partidul Social Democrat

Tanase Cristina Daniela – Partidul Pro Romania

Procesul – verbal al ședinței  ordinare din data de 31.01.2022 a Consiliului Local al Comunei 1Decembrie prin care s-a luat act de depunerea jurământului domnului consilier  DINU COSTEL, în baza Încheierii Civile nr.47/25.01.2022

Hotărârea nr. 54/21.12.2021 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale , prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului FLOREANU MARINEL BOGDAN, consilier local ales pe lista de candidați ai P.N.L și declararea ca vacant a locului deținut de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei 1Decembrie, județul Ilfov

Hotărârea nr. 24/12.11.2020 privind Constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 1Decembrie, județul Ilfov, pentru mandatul 2020-2024

HOTARAREA nr. 26/12.11.2020 privind constituirea unei comisii necesare în cazul adoptării hotărârilor Consiliului Local al Comunei 1Decembrie, județul Ilfov, prin vot secret, în mandatul 2020-2024